Výroba homeopatik

Výroba homeopatických léků

Homeopatické léky se v současné době vyrábějí těmi nejmodernějšími metodami za přísné kontroly kvality ve všech fázích výrobního procesu. Výroba homeopatik podléhá stejně přísným kritériím jako u jiných léčiv a spadá pod kontrolu odpovědných státních orgánů. V principu spočívá v mnohonásobném ředění a následném protřepávání účinných látek až do podoby výsledného homeopatického léku. Na počátku výroby homeopatického léku je vždy základní látka, která je dále upravována přesně stanoveným způsobem odpovídajícím zásadám Správné výrobní praxe (SVP, ang. GMP) podle platné legislativy. Základní látky jsou buď rostlinného, nebo živočišnéhopůvodu, v některých případech se jedná o nerosty nebochemické sloučeniny. Jsou vybírány s ohledem na homeopatickou tradici i nejnovější poznatky, odpovídají farmaceutickým požadavkům a oficiálním lékopisům.

Příprava matečné tinktury

Ze základních látek je nejprve třeba připravit tzv. matečné tinktury, tedy roztoky, obsahující všechny účinné látky budoucího léku. Z látek rostlinného nebo živočišného původu se připravujímacerováním v alkoholu. Daná rostlina (např. heřmánek, jasmín apod.) nebo její část se většinou v čerstvém, méně často v sušeném stavu vloží do nádoby za skla nebo nerezavějící ocele a po dobu 10 až 30 dnů se zde namáčí a promíchává. Po uplynutí potřebné doby se směs vymačká pomocí hydraulického lisu a přefiltruje. U živočišných látek (např. včely, jedy některých hadů apod.) proces probíhá podobně. V případě, že základní látka není rozpustná ve vodě nebo v alkoholu (jedná se zejména o některé minerály nebo chemické sloučeniny), podléhá nejprve tzv. trituraci, neboli tření, při němž dochází k jejímu postupnému rozmělnění na velmi malé částečky a postupnému smíšení s laktózou. Jakmile dojde k takovému stupni rozetření a rozředění laktózou, že je možné připravenou směs rozpustit, začíná se s připraveným roztokem pracovat podobně jako u látek rozpustných.

Ředění

Matečné tinktury se buď mohou použít samostatně nebo pro přípravu některých polykomponentních léků nebo pro výrobu vyšších homeopatických ředění. V procesu mnohonásobného ředění léky postupně ztrácejí toxicitu při zachování specifického léčebného účinku homeopatika. Proto pacienti nemusí mít obavy ani při užívání léků připravených z prudce jedovatých rostlin, živočišných jedů nebo chemických toxických látek. U těchto homeopatik byla původní látka naředěna do té míry, že neobsahuje žádné prvky, které by mohly jakkoliv negativně působit na zdraví člověka.

Centezimální ředění podle Hahnemanna

Jedná se o způsob ředění, který se u homeopatik dostupných v České republice používá nejčastěji. Léky připravené tímto způsobem obsahují v názvu zkratku CH(čti cé há) – např. Ricinnus communis 5 CH, Arnica montana 9 CH apod. Při tomto způsobu ředění dochází ke sloučení 1 dílu matečné tinktury s 99 díly rozpouštědla (zpravidla sedmdesátiprocentního alkoholu) a k jeho prudkému protřepání (dynamizaci). Tímto způsobem vznikne roztok v prvním ředění podle Hahnemanna, tedy 1 CH. Vyšší ředění vzniknou zopakováním stejného postupu – z roztoku v ředění 1 CH se odebere 1 díl a v čisté nádobě se smíchá s dalšími 99 díly rozpouštědla – po dynamizaci vznikne ředění 2 CH, po třetím zopakování vznikne 3 CH atd. Z názvu léku označeného např. Chamomilla vulgaris 15 CH tedy můžeme vyčíst, že se jedná o homeopatikum připravené z heřmánku (latinsky chamomilla vulgaris) patnácti postupnými centezimálními ředěními podle Hahnemanna.

Decimální ředění podle Hahnemanna

Toto ředění, označované v názvu léku zpravidla písmeny DH, není v České republice tak časté, vyskytuje se však např. ve složení některých polykomponentních léků společnosti BOIRON. Probíhá stejným způsobem jako centezimální hahnemannovské ředění s jedinou výjimkou, totiž že v tomto případě vždy dochází ke sloučení 1 dílu výchozí látky s pouhými 9 díly rozpouštědla.

Ředění podle Korsakova

Jedná se o trochu jiný způsob ředění, jinak též označovaný jako korsakovské ředění nebo „ředění v jediné lahvičce“. Jeho princip spočívá v používání jediné nádoby během celého procesu ředění. Na rozdíl od ředění podle Hahnemanna se do nádoby vloží určité množství matečné tinktury a poté, co proběhne dynamizace, se 99 % tekutiny opět odsaje a nahradí se čistou vodou. Po další dynamizaci vznikne roztok v ředění 1 K. Vyšší ředění 2 K se získá po dalším odsátí 99 % z roztoku 1 K, jejich nahrazení čistou vodou v téže nádobě a následné dynamizaci. Tato může proces pokračovat až do získání požadovaného stupně ředění. Tímto způsobem se připravuje např. homeopatikum Oscillococcinum.

Dynamizace

Jedná se o prudké protřepávání směsi výchozího roztoku a rozpouštědla, ke kterému dochází po každém naředění. V současné době dynamizace probíhá na specializovaných přístrojích v přísně kontrolovaném procesu výroby tak, aby byla zaručena maximální kvalita a stabilita léku. Při dynamizaci, jinak též potenciaci, dochází k získání specifických léčebných účinků homeopatika

Impregnace

Ve fázi impregnace se připravený roztok v požadovaném ředění nanáší na neutrální základ. Nejčastěji se jedná o granule, malé kuličky vyrobené ze směsi sacharózy a laktózy, které jsou lékovou formou typickou pro monokomponentní homeopatika. Ve zvláštních nádobách dochází za neustálého promíchávání k vstřikování roztoku na granule, čímž dochází k postupnému nasycení granulí roztokem. Společnost BOIRON vytvořila tzv. systém trojité impregnace, který zaručuje skutečně dokonalé a stejnoměrné nasycení účinnými látkami v celém objemu každé granule. Homeopatické roztoky je možné nanášet také na jiné lékové formy, jako jsou např. tablety, je z nich možné připravovat i sirupy, případně masti. Tyto lékové formy jsou typické pro polykomponentní homeopatika.

Dokumentární film o výrobě homeopatických léků

Zdroj: http://boiron.cz/cs/

© 2020 Všechna práva vyhrazena. Vytvořil IT tým lékárny.